Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo odgovornim nosilcem mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov glede Doma podiplomcev Ljubljana in poziv za oddajo zahtevkov ter zaključnih poročil

Obveščamo vas, da z dnem 31.12.2013 poteče pogodba o najemu nastanitvenih kapacitet med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Študentskim domom Ljubljana, zato rezervacije nastanitvenih kapacitet v Domu podiplomcev v Ljubljani preko ARRS ne bodo več možne.

Prosimo vas, da v primeru namestitve gostujočih raziskovalcev iz tujine predhodno preverite morebitne proste kapacitete v Domu podiplomcev, če imate v Domu podiplomcev najete prostore, in se šele v primeru zasedenosti le-teh poslužite namestitev v drugih kapacitetah (hotelu). Ustrezno izjavo o preverbi smo vključili v Zahtevek "ARRS-MS-BI-RAC/2014 - Zahtevek za izplačilo za projekte znanstvenoraziskovalnega bilateralnega sodelovanja - vključuje tudi vmesno poročilo", ki stopi v veljavo s 1.1.2014 (za dejavnosti, realizirane po 1.1.2014) in bo objavljen 15.1.214. Izjava v zahtevku nadomešča dokazilo o zasedenosti Doma podiplomcev Ljubljana, ki je bila do 31.12.2013 obvezna priloga k zahtevku.

Vse nosilce, ki so realizirali dejavnosti v decembru 2013, pozivamo, da oddajo zahtevke za povračilo stroškov z zahtevano dokumentacijo najkasneje do 9.1.2014.

Vse nosilce, ki so se jim mednarodni bilateralni znanstveni projekti zaključili v letu 2013, obveščamo, da zaključno poročilo oddajo preko portala e-obrazci, ki bo odprt sredi februarja in zaprt sredi marca; ustrezen poziv bodo po elektronski pošti prejeli sredi februarja.