Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo odgovornim nosilcem mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov – oddaja zahtevkov do 14.01.2011

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije poziva vse nosilce mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov, ki še niso oddali zahtevkov, ki se nanašajo na že realizirane aktivnosti na bilateralnih mednarodnih projektih v novembru in decembru 2010, da najkasneje do 14. januarja 2011 oddajo zahtevke ter zahtevano dokumentacijo.

Izplačila po navedenem datumu ne bodo več mogoča.

Nosilce, ki se jim je bilateralni projekt zaključil z 31.12.2010, prosimo, da do konca januarja 2011 oddajo končno poročilo.