Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Razpis Evropske komisije Pilotni projekti: čezatlantske metode reševanja globalnih izzivov v Evropski uniji in Združenih državah Amerike

Evropska komisija, Generalni direktorat za zunanje odnose je objavil razpis za zbiranje predlogov projektov z naslovom "Pilotni projekti: čezatlantske metode reševanja globalnih izzivov v Evropski uniji in Združenih državah Amerike"

Splošni cilj pilotnih projektov je spodbujanje medsebojnega razumevanja in vzajemnega učenja med evropskimi in ameriškimi oblikovalci politik in raziskovalci pri soočanju s številnimi izzivi svetovnih razsežnosti. Projekti lahko vključujejo primerjalne analize trenutnih politik EU in ZDA, strokovne konference in publikacije na naslednje teme:

  1. Kloniranje živali za proizvodnjo hrane;
  2. Energetska učinkovitost in nizkoogljične energetske tehnologije;
  3. Sodelovanje na področju prepovedanih drog;
  4. Pristope za pomoč v distribuciji hrane / operacij pomoči v EU in v ZDA;
  5. Informacijske in komunikacijske tehnologije v zdravstvu;
  6. Pristopi k načinu življenja in zdravja, s posebnim poudarkom na debelosti;
  7. Migracije, mobilnost in integracija;
  8. Okrepljeno sodelovanje in usklajenost na področju čezatlantskega izvajanja integriranega upravljanja z oceani, obalami in pomorskimi sektorji;
  9. EU-ZDA varnostne strategije

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku lahko najdete na: http://ec.europa.eu/external_relations/us/grants/index_en.htm

Zainteresirani kandidati naj najkasneje do 2. oktobra 2009 popolno prijavo pošljejo po pošti ali kurirski službi, pri čemer kot dokazilo o datumu odpošiljanja velja datum na poštnem žigu ali datum potrdila o oddaji, na naslov:

Ms Lenka STIBURKOVA
European Commission
DG RELEX C1, CHAR 14/003
(Ref. Call Pilot Project 2009)
No RELEX/C1/2009/PP
Avenue du Bourget n°1
1140 Evere, Brussels
Belgium

Za več informacij se obrnite na:

Ms Lenka STIBURKOVA
Tel.: + (32) 2 2971751
e- pošta: Lenka.Stiburkova@ec.europa.eu