Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo odgovornim nosilcem mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije poziva vse nosilce mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov, ki še niso oddali zahtevkov, ki se nanašajo na že realizirane aktivnosti na bilateralnih mednarodnih projektih v letu 2009, da oddajo zahtevke skupaj z vmesnim poročilom  (ki nadomešča kratko vsebinsko poročilo o realizirani mednarodni aktivnost) ter zahtevano dokumentacijo. Pri tem prosim upoštevajte splošna navodila s predhodno objavljene spletne strani. Izplačila po zaključku proračuna Republike Slovenije (razen za tekoče opravljena potovanja oz. dejavnosti) ne bodo več mogoča.