Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo za odgovorne nosilce mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov

Z namenom, da bi lahko izplačali večino storitev, ki se bodo realizirale v tem letu in zaradi prehoda na EVRO plačilno sredstvo, vas obveščamo, da bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do konca leta tudi dnevno zbirala zahtevke oz. račune za povračilo stroškov na mednarodnih bilateralnih projektih. To pomeni, da nam lahko po opravljeni aktivnosti na projektu, sproti izstavljate račune za opravljeno storitev (prevozni stroški, dnevnice, bivanje...) in da ni potrebno čakati na že objavljene datume za oddajo skupnega zahtevka.