Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Dopolnilo k obvestilu o načinu sofinanciranja mednarodnih znanstvenih bilateralnih projektov v letu 2005

ARRS bo sprejemala zahtevke za povračilo stroškov za že realizirane izmenjave v mesecu novembru in decembru 2005 v okviru bilateralnega znanstvenega projektnega sodelovanja do 15. januarja 2006.

Refundacija se nanaša na:

  • kritje stroškov obiskov slovenskih raziskovalcev v tujini;
  • kritje stroškov krajših obiske tujih raziskovalcev v R Sloveniji in
  • daljša bivanja tujih raziskovalcev v R Sloveniji v trajanju od 1 do 3 mesecev.

Vzorec zbirnega zahtevka za izplačilo s priloženo specifikacijo stroškov projektov je dostopen na spletni strani ARRS.

Zbirnemu zahtevku ni več potrebno priložiti obračunske dokumentacije (le-ta se po novem hrani v vašem računovodstvu in mora biti dostopna za vpogled agenciji in pristojnim institucijam nadzora).

Prosimo, da upoštevate navedeni rok oddaje zahtevkov do 15. januarja 2006, ker po tem roku izplačila za omenjeno obdobje ne bodo več možna.