Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Dopolnilo k obvestilu o načinu sofinanciranja mednarodnih bilateralnih projektov v letu 2005

Izplačevanje zahtevkov za vračilo finančnih sredstev v letu 2005 (vračanje stroškov obiskov v okviru projektnega sodelovanja) je podaljšano na čas do 10. novembra 2005 in predvidoma izplačljivo še v letošnjem letu.

Refundacija se nanaša na:

  • kritje stroškov obiskov slovenskih raziskovalcev v tujini (prevozni stroški);
  • kritje stroškov krajših obiske tujih raziskovalcev v R Sloveniji (do 14 dni) in
  • daljša bivanja tujih raziskovalcev v R Sloveniji v trajanju od 1 do 3 mesecev

Vzorec zbirnega zahtevka za izplačilo s priloženo specifikacijo stroškov projektov je dostopen na spletni strani ARRS.

Zbirnemu zahtevku ni več potrebno priložiti obračunske dokumentacije (le-ta se po novem hrani v vašem računovodstvu in mora biti dostopna za vpogled agenciji in pristojnim institucijam nadzora).

Prosimo, da upoštevate navedeni podaljšani rok (10. november 2005) za izstavitev Zbirnega zahtevka.