Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022

Na podlagi Pravilnika o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZzrID) in Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022 (Uradni list RS, št. 92/22) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-6/2022-61 o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022.

 

Priloga: