Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021

Na podlagi Pravilnika o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) in Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021 (Uradni list RS, št. 108/21) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-5/2021-79 o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021: