Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2011

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2011

Na podlagi Pravilnika o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011) in Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2011 (Uradni list RS, št. 32/2011) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep, št. 6316-4/2011-106, o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2011.

Priloga: