Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Obrazci

ARRS-PPPZ-FO/2010 - Finančni obračun o sofinanciranju izdajanja domače poljudnoznanstvene periodične publikacije v letu 2010