Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Obrazci

ARRS-PPPZ-FO/2009 - Finančni obračun o sofinanciranju izdajanja domače poljudnoznanstvene periodične publikacije v letu 2009