Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Obseg in struktura financiranja - arhiv

Publikacije
Z dnem 31. 12. 2008 sta bili dejavnosti sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in znanstvenih periodičnih publikacij preneseni na Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije.