Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Novice, obvestila

Obvestilo o razveljavitvi Javnega razpisa o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme - Paket 15

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je glede na sprejeti Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/2012) na svoji 4. redni seji v letu 2012 dne 29.5.2012 sprejel sklep, da se ustavi postopek izbora v okviru Javnega razpisa o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme – Paket 15 (Ur. l. št. 60/2011; v nadaljevanju: javni razpis) in razveljavi javni razpis.

S sprejetim Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2012 so bila sredstva na proračunski postavki "Raziskovalna oprema" znižana na obseg, ki ne omogoča prevzemanja novih obveznosti oziroma izvedbe javnega razpisa.