Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila

Sporočanje podatka o prenehanju delovnega razmerja v Evidenco RO in izključitvi iz programske ali projektne skupine

Raziskovalne organizacije v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) podatek o prenehanju delovnega razmerja raziskovalca in strokovnega oziroma tehničnega sodelavca sporočajo na obrazcu ARRS-EV-09/2020 - Prenehanje delovnega razmerja. Sedaj lahko hkrati, na obrazcu ARRS-EV-09/2016 – priloga, sporočajo tudi podatek o izključitvi iz programske ali projektne skupine. Oba obrazca sta dostopna na spletni strani.