Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Kontaktne osebe

  Sonja Štamcar
- za Univerzo v Ljubljani
- za RO s prvo črko M - Ž v nazivu RO
tel. (01) 400 5937, od 9.00 do 13.00 ure
e-pošta: Sonja.Stamcar@arrs.si
  Mojca Slak
- za Univerzo v Mariboru
- za Univerzo v Novi Gorici
- za Univerzo na Primorskem
- za RO s prvo črko A - L v nazivu RO
tel. (01) 400 5916
e-pošta: Mojca.Slak@arrs.si