Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARRS-EV-09/2020 - Prenehanje delovnega razmerja

 

Izključitev iz programske oz. projektne skupine: