Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARRS-EV-07/2016 - Podatki o raziskovalcu - vnos sprememb v Evidenco RO (brez podatkov o deležih zaposlitve)