Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Dvostransko in večstransko sodelovanje

Dvostransko in večstransko sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2021

 

Sredstva za dvostransko sodelovanje po državah v letu 2021Delež sredstev glede na spol vodje oziroma nosilca financiranja v letu 2021