Načrt za okrevanje in odpornost

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Sprememba Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) objavlja Spremembo Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost št. 630-416/2022-233 z dne 31. 1. 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv), ki je bil dne 2. 2. 2023 objavljen na spletni strani ARIS, in sicer:

Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost št. 630-416/2022-7, objavljen 2. 2. 2023 na spletni strani ARIS se s spremembo št. 630-416/2022-233 z dne 31. 1. 2024 spremeni, kot sledi:

I.

Besedilo 10. točke javnega poziva se spremeni tako, da se v besedilo za naslov doda: »Pogodba o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta mora biti sklenjena najpozneje do 1. 1. 2026.«

II.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

III.

Sprememba javnega poziva se objavi na spletni strani ARIS.

 

Številka: 630-416/2022-233
Datum: 31. 1. 2024

 

dr. Špela Stres
direktor