Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Sporočilo za javnost: Znanstveni svet ARRS je zaključil obravnavo izvedbe ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3-0331 in sklenil, da bo o sprejetih sklepih najprej seznanil vodjo raziskovalnega programa in prijavitelja

Znanstveni svet ARRS (v nadaljevanju: ZSA) je na 2. seji v petek, 25. 1. 2019, obravnaval izvedbo ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3-0331, obravnavo zaključil in soglasno sprejel štiri sklepe.

Članice in člani ZSA so se odločili, da bodo najprej na sestanek povabili vodjo raziskovalnega programa in predstavnika prijavitelja ter ju seznanili s sprejetimi sklepi.

Po sestanku bo posredovano sporočilo za javnost.

 


 
O Znanstvenem svetu ARRS:

ZSA je najvišje strokovno in svetovalno telo ARRS, ki ga sestavlja po en predstavnik oziroma predstavnica za posamezno znanstveno vedo. Članice in člani so uveljavljeni raziskovalke in raziskovalci, zaposleni na raziskovalnih organizacijah. ZSA deluje v sodelovanju s stalnimi in občasnimi strokovnimi telesi in je v ekspertni presoji avtonomen in neodvisen organ ARRS.

Več informacij: sestava ZSA, naloge in pristojnosti ZSA (poglavje 3, 25. – 29. člen Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 25.01.2019