Novice, obvestila

Za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je imenovan prof. dr. Mitja Lainščak

Vlada Republike Slovenije je 11. 5. 2022 prof. dr. Mitja Lainščaka imenovala za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sicer za mandatno dobo petih let, za obdobje od 13. 5. 2022 do 12. 5. 2027.