Novice, obvestila

Upravni odbor agencije izbral kandidata za zasedbo delovnega mesta direktorja

Upravni odbor agencije je na 27. seji dne 9. 5. 2022 kot najbolj strokovno usposobljenega kandidata za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izbral prof. dr. Mitjo Lainščka. Upravni odbor agencije bo izbranega kandidata predlagal Vladi Republike Slovenije v imenovanje za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.