Novice, obvestila

Javni razpis za raziskovalne projekte za 2019: prijavitelji in vodje projektov prejeli usklajene recenzentske ocene v vpogled in odziv

V okviru izvedbe Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 so dne 16. 4. 2019 prijavitelji in vodje projektov prejeli usklajene recenzentske ocene v vpogled, na katerega lahko oddajo odziv.

V okviru javnega razpisa za raziskovalne projekte za 2019, ki se skladno z 90. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnostii (v nadaljevanju: pravilnik) izvaja v eni fazi, je v evalvaciji 723 prijav.

 

Kratek opis postopka ocenjevanja:

Vsako prijavo ocenijo trije mednarodni recenzenti, ki najprej podajo individualne recenzije. V naslednjem koraku poročevalec, ki je eden izmed ocenjevalcev, vodi proces usklajevanja ocen. Usklajevanje in komunikacija med poročevalcem in drugima dvema recenzentoma poteka preko ocenjevalnega portala eOcenjevanje. V sklepni fazi nastane usklajena ocena1, ki jo potrdijo poročevalec in recenzenta.

Medtem, ko so numerične ocene usklajene in je zapisana le ena ocena za vsak kriterij, opisni del usklajene ocene predstavlja skupno besedilo vseh treh ocenjevalcev, mestoma pa se sodelujoči odločijo, da bodo uporabili besedilo iz individualnih mnenj recenzentov2.

Individualne ocene recenzentov po tem, ko je usklajeno poročilo potrjeno s strani sodelujočih ocenjevalcev, niso predmet obravnave v nadaljevanju postopka izvedbe javnega razpisa.

V pravkar zaključenem pridobivanju usklajenih ocen veseli podatek, da so se recenzentski trojčki uspeli uskladiti pri prav vseh prijavah.

Rok za posredovanje odziva na usklajene recenzije je 24. april 2019 do 15. ure.

 


1 Primer, da do usklajenega poročila ne pride, ureja 93. člen pravilnika.

2 V pripravi so dopolnitve, predmet razprave Usmerjevalne skupine, več na: http://www.arrs.si/sl/obvestila/19/usmerjevalna-skupina-ARRS.asp