Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Komplementarna shema ERC: objavljen nov javni razpis s pomembnimi spremembami

Agencija aktivno spodbuja slovensko raziskovalno skupnost k prijavam na razpise ERC (European Research Council). Komplementarna shema ERC deluje že osmo leto. Ideja mehanizma je dokaj preprosta – delovati kot varovalna mreža. Prijavitelji iz slovenskih raziskovalnih organizacij lahko potem, ko so bili v razpisih ERC pozitivno ocenjeni, niso pa bili sprejeti v financiranje, agenciji prijavijo prilagojen projekt. Ohraniti mora izvorno idejo prijave ERC ter primerno prilagoditi cilje in usmeritve raziskave.

Dne 20. 7. 2018 je bil objavljen nov Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)) (v nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis vsebuje nekaj novosti, na katere želimo opozoriti zainteresirane prijavitelje:

  • Javni razpis omogoča prijavo prijaviteljem projektov ERC za mlajše raziskovalce (Starting Grant), za utrjevanje znanstvene kariere (Consolidator Grant) in za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant).
     
  • S spremembo metodologije so izenačeni pogoji za prijavo na javni razpis za vse tri zgoraj navedene vrste projektov. Prijavo na javni razpis lahko sedaj oddajo vsi prijavitelji na razpise ERC, ki so bili pozitivno ocenjeni v prvem krogu (Metodologija za ocenjevanje prijav za razpise v poglavju »G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE« v podpoglavju »III. Prevzem sofinanciranja po komplementarni shemi, A«).
     
  • Cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta po zaključenem raziskovalnem projektu komplementarne sheme ERC odda prijavo na razpis ERC.
     
  • Prijavo na javni razpis je potrebno oddati najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji (točka 9.3 javnega razpisa).

Javni razpis predvideva sofinanciranje do  skupno 20 raziskovalnih projektov komplementarne sheme ERC, kar predstavlja bistveno povečanje glede na pretekli javni razpis v vrednosti 10 projektov.

Javni razpis je stalno odprt.

 

Povezane vsebine:

 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 23.07.2018