Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Informativni dan COST

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sta v sodelovanju z uradom COST (European Cooperation in Science and Technology) v ponedeljek, 12. marca 2018, pripravila informativni dan na temo evropskega transnacionalnega sodelovanja na področju znanosti in tehnologije med raziskovalci, inženirji in strokovnjaki s posameznih področij. Namen dogodka je bil udeležencem predstaviti program ter možnosti sodelovanja v COST akcijah. Na informativnem dnevu so bile predstavljene tudi dobre prakse in izkušnje dveh sodelujočih v COST akcijah ter delovanje in usmeritve Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

Ob priložnosti organizacije informativnega dne je Slovenijo obiskal direktor združenja COST, dr. Ronald de Bruin in v uvodnem predavanju predstavil prihodnje usmeritve COST v nedavno sprejetem strateškem načrtu, ki se usmerja v tri prioritetna področja: i) promocija in širitev znanstvene odličnosti, ii) krepitev interdisciplinarnih raziskav za prebojne dosežke in iii) opolnomočenje mlajših raziskovalcev za razvoj karier. COST ne (so)financira raziskav, temveč deluje kot podporni mehanizem za mreženje. Deluje tudi kot podporna aktivnost za morebitno kasnejše uspešno kandidiranje na razpisih ERC, razpisih okvirnih programov in drugih mednarodnih razpisih. COST deluje izključno po načelu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da lahko raziskovalke in raziskovalci za COST akcijo predlagajo katerokoli raziskovalno tematiko.

Dr. Gabriela Endre z Madžarske akademije znanosti in umetnosti je v nadaljevanju predstavila Evropski raziskovalni svet (ERC) in aktivnosti krepitve evropske znanstvenoraziskovalne skupnosti. Predstavila je poslanstvo in usmeritve ERC ter sheme financiranja ERC. Z letom 2018 uvajajo t.i. sinergijsko shemo (ang. Synergy Grant), kjer sodelujejo 2 do 4 vodilni raziskovalci (ang. Principal Investigators), ki je usmerjen v ustvarjanje sinergij. Posebno pozornost v zadnjem času ERC posveča razširitvi vključenosti (ang. widening participation) oziroma izboljšanju vključenosti raziskovalk in raziskovalcev iz skupine držav, ki so se EU pridružile leta 2004. Le 6 % vseh ERC projektov je v državah EU13, njihova stopnja uspešnosti je 3 %.

Doslej je bilo v financiranje ERC sprejetih pet ERC projektov, ki se izvajajo na raziskovalnih organizacijah gostiteljicah v Sloveniji. Dr. Endre je predstavila možnosti mehanizmov krepitve vključevanja, ki jih spodbuja ERC, kot so gostovanja pri vodjah ERC in komplementarne sheme za prevzem v nacionalno financiranje odlično ocenjenih projektov na ravni ERC. ARRS izvaja oba mehanizma (več informacij je dostopnih na naslednjih povezavah: ERC gostovanja pri vodjih ERC; komplementarna shema ERC). Prav tako lahko po besedah dr. Endre sodelovanje v COST akcijah pripomore h krepitvi potrebnih pogojev za razvoj znanstvene kariere in uspešno kandidaturo na razpisih ERC.

Dr. Primož Pristovšek, vodja znanstvenih operacij združenja COST je predstavil operativne vidike priprave prijave COST akcije – kaj so COST akcije in kako v njih sodelovati ter kako uspešno pripraviti prijavo. Poudaril je visoko stopnjo interdisciplinarnega značaja COST akcij, ki so utemeljene na mrežah. Ključna segmenta odločanja temeljita na odličnosti in vključenosti (geografska, po spolu itd.), še posebej iz t.i. ITC (ang. Inclusiveness Target Countries), s čemer COST pomembno prispeva k naslavljanju vprašanja razširitve vključenosti (ang. widening participation). Posebnost mrež COST akcij je njihova fleksibilna narava in možnost širitev oz. vključevanja novih partnerjev ter evalvacijski postopek, ki poteka kot dvojni anonimni evalvacijski postopek (prijavitelji in raziskovalne organizacije ter recenzenti so anonimizirani, ang. double blind peer-review). COST organizira tudi dogodke v okviru COST akademije, ki vključuje delavnice vodenja, komuniciranja znanosti, mentorstva in podobno.

Na informativnem dnevu sta bila predstavljena tudi slovenska primera uspešnega sodelovanja v COST akcijah za vzpostavitev mednarodnih mrež. Predstavitvi sta imela  dr. Andreja Kutnar, direktorica centra odličnosti Innorenew Coe in obenem predavateljica na Univerzi na Primorskem in Michael Burnard namestnik direktorja  Innorenew

Mojca Boc, nacionalna koordinatorica COST in vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje na ARRS je predstavila nacionalne postopke za sodelovanje v COST akcijah in nominacijski postopek. Informacije so dostopne tudi na spletni strani ARRS.

Predstavitve predavateljic in predavateljev so objavljene na spletni strani MIZŠ, dostopne pa so tudi na spodnjih povezavah.

 

O COST

COST (European Cooperation in Science and Technology) je panevropski medvladni okvir 37 članic, čigar naloga je omogočiti znanstveni in tehnološki razvojni preboj, ki vodi do novih produktov in konceptov, ki prispevajo k okrepitvi evropskih raziskovalnih in inovacijskih kapacitet. Več o COST si lahko preberete na njihovi spletni strani.

 

Predstavitve:

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 19.03.2018