Novice, obvestila

Novosti na spletnih straneh ARRS – Mednarodne primerjave

Na spletnih strani "Mednarodne primerjave" so objavljeni analitični podatki, ki omogočajo vpogled v delovanje in vplivnost slovenske znanosti v primerjavi z ostalimi evropskimi državami.

Podatki o gibanju števila objav, citatov in visoko citiranih objav slovenskih znanstvenikov kažejo, da je Slovenija v vseh parametrih presegla evropsko povprečje.

Podatki o patentnih prijavah kažejo, da je Slovenija po številu patentih prijav pri Evropskem patentnem uradu na milijon prebivalcev v sredini EU držav.

Prikazani so podatki o relativnem faktorju vpliva, ki je standardizirani mednarodni bibliometrijski kazalnik za merjenje razmerja med številom prejetih citatov in številom objav glede na svetovno povprečni faktor vpliva za določeno raziskovalno področje.

Omogočen je vpogled v podatke o Skupnem inovacijskem indeksu, ki daje celoten pogled na inovativno dejavnost posameznih držav.

Na spletni strani so na voljo še podatki o izdatkih za raziskave in razvoj po sektorjih ter razmerje med vlaganjem v raziskave in razvoj ter družbenim bruto proizvodom.