Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije za leto 2020

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, sprejetega na 11. seji dne 18. 1. 2021 št. 5100-2/2020-31 in 9. redni seji dne 14. 12. 2020 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije št.: 5100-2/2020-1 z dne 17.1.2020, je agencija v sofinanciranje sprejela šest raziskovalnih projektov.

 

Odobrene prijave: