Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije - druga objava v letu 2018

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, s 16. redne seje, ki je potekala 22. 10. 2018 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-6/2017-1 z dne 06. 03. 2017, je agencija v sofinanciranje sprejela en projekt.

 

  • Odobrena prijava: