Mednarodno sodelovanje

Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

26.10.2018, Ur.l. RS, št. 68/2018

  Zaključek javnega razpisa

10.01.2019

  Odpiranje prijav

15.01.2019

  Ocenjevanje vlog

28.03.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

15.04.2019

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

18.04.2019

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

23.04.2019

  Rok za predložitev ugovorov

15 dni
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano