Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2019

Arhiv
Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
21.01.2019 Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2018 eObrazci 21.02.2019 Simon Ošo
in skrbnice ved projektov
Silvia Bodanec in Urša Novak (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi)
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
29.01.2019 Podpis tipske pogodbe PDF 31.01.2019 Mojca Kastelc Selan
12.02.2019 Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnega projekta eObrazci 22.03.2019 Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
26.02.2019 Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 15.03.2019 Silvia Bodanec
Urša Novak
26.02.2019  Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 15.03.2019 Silvia Bodanec
Urša Novak
26.02.2019  Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 15.03.2019 Silvia Bodanec
Urša Novak
26.02.2019  Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 15.03.2019 Skrbnice ved projektov
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
26.02.2019  Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 15.03.2019 Skrbnice ved projektov
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
26.02. 2019  Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta eObrazci 15.03.2019 Ljiljana Lučić
06.02.2019 Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev eObrazci 06.03.2019 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
februar 2019 Vmesno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v letu 2018 in Program dela infrastrukturnega programa za leto 2019 eObrazci 15.03.2019 Špresa Neziri
februar 2019 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2018 in plan za leto 2019 obrazci 15.03.2019 Špresa Neziri
februar 2019 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2018 obrazci 15.03.2019 Špresa Neziri
februar 2019 Poročilo o delu OSIC v letu 2018 obrazci 15.03.2019  
februar 2019 Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2018 obrazci 15.03.2019  
28.05.2019 Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur (NRU) za leto 2018 _ CRP projekti iz razpisa »CRP 2017« eObrazci 30.06.2019, spremembe vse leto Ljiljana Lučić
29.05.2019 Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur programa / projekta (NRU) za leto 2019 eObrazci 28.06.2019, spremembe vse leto Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in skrbnica CRP,
Silvia Bodanec in Urša Novak (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi)
Mojca Boc (N- projekti)
Tina Vuga (H-projekti)
Zaradi prenove informacijskega sistema ARRS bo datum pošiljanja Finančnih poročil za leto 2018 določen naknadno Finančno poročilo 2018 XLS 1 mesec po datumu poziva Simon Ošo
Edita Ogrizek
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan
mesečno Zahtevek za izplačilo po pogodbi PDF 7 dni Edita Ogrizek
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme eObrazci 1 mesec Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev eObrazci 1 mesec Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
po izvedbi aktivnosti Zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti obrazci v desetih dneh po izvedeni aktivnosti Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen

 

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij iz 2018 z rokom predložitve v letu 2019

 

Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
november 2018 Dokazni izvod periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije 2018 obrazci 31.12.2019 Aleksandra Panič
december 2018 Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije za leto 2018 obrazci 15.3.2019 Aleksandra Panič
december 2018 Dokazni izvod  znanstvene monografije 2018 obrazci 31.03.2019 Aleksandra Panič
december 2018 Finančno poročilo za znanstvene monografije 2018 obrazci 31.03.2019 Aleksandra Panič