Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za mednarodno sodelovanje  
  Frančiška Rožič Novak,
- mednarodno znanstveno sodelovanje
- delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih
- gostovanje raziskovalcev iz tretjih držav
tel. (01) 400 5950
e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si