Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o začasnem financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2015

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ((Uradni list RS, št.: 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) in 12. člena Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11-popr., 40/13, 20/14), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 1. redni seji dne 23.1. 2015 zaradi začasnega financiranja agencije sprejel sklep o začasnem financiranju ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 v enakem mesečnem obroku kot je bil določen za leto 2014.

Po določitvi rednega financiranja ustanoviteljskih obveznosti za posamezni javni raziskovalni zavod v letu 2015, se izvede ustrezen poračun.