Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila
  Dodatno sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti za leto 2021 (24.11.2021)
  Infrastrukturne obveznosti zavodom za leto 2021 (15.06.2021)