Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Upravni odbor agencije sprejel sklep o dodelitvi sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti v letu 2006

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) in Pravilnika o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 12/05), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na seji dne 27.02.2006, sprejel sklep št. 631-19/2005/69 o dodelitvi sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti javnim zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, za leto 2006.

Zavodi, ki so skladno z navedenim pravilnikom, upravičeni do financiranja ustanoviteljskih obveznosti, bodo v kratkem prejeli obvestilo o sprejetem sklepu in pogodbo o financiranju za leto 2006 v podpis.