Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalna infrastruktura
Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati izbora prijav za sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.), Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014 (Uradni list RS, št. 24/14), sklepa ZSA o predlogu izbora prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014, št. 6316-4/2014-187 z dne 6.10.2014 in sklepa direktorja o izboru prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014 št. 6316-4/2014-188 z dne 8.10.2014 ter sklepa direktorja o izboru prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014 št. 6316-4/2014-326 z dne 28.10.2014 objavljamo rezultate izbora prijav za (so)financiranje.
 

Priloga:

  • Rezultati izbora prijav za sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014:
  • Rezultati izbora prijav za sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014 (gospodarske družbe):
Stran ureja: Aleksandra Panič Zadnja sprememba: 12.11.2014
Datum: 15.10.2014