Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > OSIC > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalna infrastruktura
Osrednji specializirani informacijski centri
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2015 - 2017

Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr., 92/2014) in Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2015 do 2017 (Uradni list RS, št. 98/14), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 3.3.2015 sprejel sklep št. 6316-16/2014-19 o izboru prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2015 – 2017.

OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI, KI SO VKLJUČENI V SOFINANCIRANJE V OBDOBJU 2015 - 2017

Za izvajanje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) po znanstvenih vedah so izbrani naslednji izvajalci:

 

OSIC Višina sofinanciranja v letu 2015
OSIC za naravoslovje
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Ocena: 10
50.600,16
OSIC za tehniko
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ocena: 10
50.600,16
OSIC za medicino
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI)

Ocena: 10
26.237,12
OSIC za biotehniko
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Centralna biotehniška knjižnica
Ocena: 10
14.524,12
OSIC za družboslovje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
Ocena: 10
71.215,04
OSIC za humanistiko
Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Inštitut za kulturno zgodovino

Ocena: 10
44.509,40

 

 

Stran ureja: Stojan Pečlin Datum: 13.03.2015