Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Kontaktne osebe

  dr. Stojan Pečlin, pooblaščeni namestnik
- vsebinske analize
- osrednji specializirani informacijski centri
tel. (01) 400 5911
e-pošta: Stojan.Peclin@arrs.si