Obrazci

ARRS-MS-PROM-ZP-2021 - Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021

  • Obrazec: