Dogodki

Vabilo na predstavitev razpisov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (Seminar S5)
16. september 2010 ob 10. uri

20. julija 2010 je bil objavljen razpis Evropskega raziskovalnega sveta za subvencije ERC za začetek samostojne poti raziskovalca (ERC Starting Independent Researcher Grant). 2. novembra 2010 pričakujemo tudi objavo razpisa Evropskega raziskovalnega sveta za subvencije ERC za priznane raziskovale (ERC Advanced Investigators Grant).

Razpisi ERC so edinstvena shema na EU nivoju za podporo raziskovalnega dela pionirske narave, ki je odprta za vsa znanstvena področja in ne predpisuje vnaprej tematskih področij. Edini kriterij za izbor je odličnost prijavitelja in predlagane raziskovalne ideje.

V imenu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, skupaj z gostujočima govornikoma, Vas vljudno vabimo na informativni dan o možnostih, ki jih ponuja financiranje Evropskega raziskovalnega sveta. Informativni dan bo 16. septembra 2010 med 10. in 12. uro v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (Seminar S5), Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Program dogodka in druge informacije so v prilogi.

Zaradi organizacijskih razlogov vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite dr. Andreji Umek Venturini, nacionalni kontaktni osebi za ERC, na elektronski naslov: andreja.umek@gov.si.

 

Priloga: