Dogodki

11. konferenca Bled Forum o Evropi ponudila medsektorski in interdisciplinaren pristop k razvoju informacijske družbe v prihodnosti

Golf Hotel Bled
11. in 12. marec 2010

Med 11. in 12. marcem 2010 je na Bledu potekala 11. mednarodna foresight konferenca Bled Forum o Evropi z naslovom "Prihodnost informacijske družbe in izzivi dobrega upravljanja".

V otvoritvenem delu so goste in udeležence konference pozdravili predstavniki organizatorjev in partnerjev konference. 11. Bled Forum o Evropi je odprl direktor CeGD in predsednik raziskovalnega društva Bled Forum o Evropi, gospod Blaž Golob. Dr. Aleš Dobnikar, direktor Direktorata za e-upravo in upravne procese Ministrstva za javno upravo RS, je uvodoma poudaril izjemno visok položaj, ki ga po razvitosti storitev e-uprave v EU dosega Slovenija. Gospod Sanjin Arifagić, vodja Oddelka za ekonomski in družbeni napredek pri Regionalnem razvojnem svetu (nasledniku Pakta Stabilnosti), je izpostavil pomen razvoja informacijske družbe v regiji Jugovzhodne Evrope, kot enega gradnikov približevanja držav Evropski uniji. Direktor Microsoft Slovenija, gospod Matej Potokar, je izpostavil pomen sodelovanja javnega in poslovnega sektorja v razvoju informacijske družbe. Dr. Miroslav Polzer, direktor Avstrijskega znanstvenega inštituta (ASO), je poudaril pomen prenosa znanja in dobrih praks v regijo Jugovzhodne Evrope, omogočenega tudi z izvedbo seminarja za udeležence iz regije, ki je potekal v dneh pred konferenco.

Dr. Franci Demšar, direktor ARRS, je v uvodnem nagovoru udeležencev poudaril pomen interdisciplinarnosti konference Bled Forum o Evropi ter njene geografske in medsektorske širine pri naslavljanju vprašanja prihodnosti informacijske družbe. Poudaril je, da je transparentnost eno ključnih načel delovanja ARRS in izpostavil, da so ravno informacijska orodja tista, ki ARRS omogočajo transparentnost.

V sekcijah, ki so sledile, so svoje poglede na prihodnost informacijske družbe med drugimi uglednimi govorniki predstavili prof. dr. Yannis Charalabidis (Egejska univerza, Grški center za interoperabilnost - GiC), gospod Wilfried Grommen (Microsoft Center za javni sektor za Srednjo in vzhodno Evropo), predstavnici Ministrstva za javno upravo RS, gospa Maja Zupančič in dr. Alenka Žužek in predstavnik IPTS, dr. Yves Punie.

Dr. Demšar je v sekciji predstavitve dobrih praks v predavanju z naslovom "eStoritve za podporo raziskavam in financiranju raziskav" izpostavil mednarodno primerljiv evalvacijski postopek ARRS ter nadaljeval s predstavitvijo štirih tipov transparentnosti v ARRS. Spletni portal ARRS omogoča transparentnost instrumentov (letni načrt javnih razpisov in pozivov, časovnice evalvacijskih postopkov in rokovniki, rezultati) in transparentnost postopkov (metodologije ocenjevanja, pravilniki in drugi normativni akti). Poleg tega spletni portal omogoča spremljanje finančnih in računovodskih izkazov (Bela knjiga o financiranju) ter razdelitev proračuna ARRS na letni ter mesečni ravni. V nadaljevanju je predstavil informacijski sistem SICRIS in bibliografski sistem COBISS ter opozoril na prednosti in rezultate, ki ju sistema prinašata – dostop, ažurnost in med drugimi, dvig števila publikacij, objavljenih v znanstvenih revijah z ISI indeksom.

Predavatelji in udeleženci mednarodne konference so ob njenem zaključku sprejeli osnutek zaključne deklaracije Bled foruma o Evropi. V deklaraciji so med drugim pozvali k zavedanju o pomenu znanosti ter k aktivni podpori znanosti s strani političnih odločevalcev. Kot so zapisali, je "znanost ključni element, ki lahko zagotovi nove načine razmišljanja in nove rešitve, ki lahko prispevajo k nadaljnjemu razvoju demokratičnih, transparentnih in vključujočih družb".

Deklaracija je do 12. aprila 2010 odprta za predloge in komentarje, ki jih lahko posredujete na elektronski naslov: info.cegd@cegd.eu. Več o postopku oblikovanja končne deklaracije si lahko preberete na spletni strani CeGD. Ob izteku posvetovanja bo zaključna deklaracija posredovana političnim odločevalcem na regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni.

Na spletnih straneh CeGD in raziskovalnega društva Bled Forum o Evropi bodo v kratkem dostopne tudi predstavitve predavateljev.

 

Priloga: