Dogodki

SLOVENIJA NA »POTI« V DRUŽBO ZNANJA - Posvet ob zaključku EU projekta BIS-RTD: »Razvoj in krepitev podpore politikam in javnim izdatkom na področju raziskav in tehnološkega razvoja«

Cankarjev dom, Ljubljana
13. junij 2008

Dr. Franci Demšar, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS
in
Blaž Golob, koordinator EU projekta BIS-RTD

vljudno vabita na

POSVET

SLOVENIJA NA ''POTI'' V DRUŽBO ZNANJA
Podpora politikam na področju raziskav in tehnološkega razvoja (RTD)
Primerjalna analiza EU projekta BIS-RTD:
"Razvoj in krepitev podpore politikam in javnim izdatkom na področju raziskav in tehnološkega razvoja"

Petek, 13. junij 2008
10.00 – 13.00
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Projekt BIS-RTD - Razvoj in krepitev podpore politikam in javnim izdatkom na področju raziskav in tehnološkega razvoja (http://www.bis-rtd.net/) je eden izmed štirih izbranih referenčnih projektov izmed skupno 10 projektov, ki se trenutno izvajajo v shemi OMC-NET Evropske komisije (http://ec.europa.eu/invest-in-research/coordination/coordination02_en.htm) in so bili izbrani izmed 100 predlogov.

Ključni cilj projekta BIS-RTD je oblikovanje metodološkega okvira in platforme za izmenjavo znanj in izkušenj regionalnih in nacionalnih oblikovalcev politik na področju raziskav in tehnološkega razvoja. Rezultati projekta so namenjeni vsem deležnikom, zainteresiranim za pridobivanje argumentov, s katerimi bodo uspešno nastopali v podporo zahtevi po doseganju Barcelonskih ciljev na področju zagotavljanja javnih sredstev za raziskovalno dejavnost.
Konzorcij partnerjev projekta BIS-RTD vključuje 3 države (Turčija, Srbija in Slovenija) in 6 regij Evrope (Stockholm - Švedska, Valencia - Španija, Škotska - Velika Britanija), Emilija Romanja - Italija, Olomuc - Češka in Zahodna Panonija - Madžarska) ter Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) s sedežem v Bruslju (http://www.sbra.be/public_slo/default.wlgt?). Projekt BIS-RTD je prvi projekt Evropske komisije, v katerem slovenska partnerska organizacija, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (http://www.arrs.gov.si/sl/index.asp), nastopa kot koordinatorica konzorcija partnerjev.

Glavni cilji projekta BIS-RTD so:

  • identifikacija in evalvacija obstoječih modelov financiranja raziskovalne dejavnosti,
  • izbor in predstavitev izbranih primerov dobrih praks, ki so lahko v pomoč oblikovalcem politik pri oblikovanju strategij in vizij na področju raziskav in tehnološkega razvoja,
  • oblikovanje orodij za vzpostavitev in doseganje učinkovite ravni komunikacije za zagotavljanje sredstev, potrebnih za vzpostavitev konkurenčno usmerjene raziskovalne dejavnosti.

Glavni rezultat projekta BIS-RTD so smernice za področje raziskav in tehnološkega razvoja, ki naj služijo kot orodje za vzpostavitev družbe znanja in zagotavljanje evropske konkurenčnosti na globalni ravni.

»V modernem, hitro spreminjajočem se svetu sta znanost in tehnologija gonilni sili evropske konkurenčnosti. Omogočata ustvarjanje večih in boljših delovnih mest ter zvišujeta kakovost življenja v Evropski uniji.«
 

DNEVNI RED:  
  Predsedujoča posvetu: dr. Jana Kolar, MORANA RTD
10.00-10.15 Uvodni pozdrav udeležencev
  dr. Janez Slak – namestnik direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS
10.15-10.30 Nova kvaliteta oblikovanja politik v evropskem prostoru: Predstavitev sheme OMC-NET Evropske komisije
  dr. Boris Cizelj – direktor Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA)
10.30-10.45 Predstavitev EU projekta BIS-RTD - "Razvoj in krepitev podpore politikam in javnim izdatkom na področju raziskav in tehnološkega razvoja"
  Blaž Golob – koordinator EU projekta BIS-RTD, ARRS in direktor CEGD (Centre for E-governance Development for SEE)
10.45-11.00 Predstavitev smernic končnega poročila BIS-RTD (Project Final Report - Guidelines)
  prof. dr. Stane Pejovnik – dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in soavtor smernic končnega poročila BIS-RTD
11.00-11.15 Odmor za kavo
  Predsedujoči: Blaž Golob – koordinator EU projekta BIS-RTD, ARRS in direktor CEGD (Centre for E-governance Development for SEE)
11.15-11.25 Smernice učinkovite raziskovalne politike
  dr. Jana Kolar – MORANA RTD
11.25-11.35 ARRS kot vozlišče povezovanja Slovenije z Evropo na področju raziskav in tehnološkega razvoja?
  dr. Tomaž Boh – ARRS in soavtor smernic končnega poročila BIS-RTD
11.35-11.45 Predstavitev primerjalne analize ''Strategije vodenja politike na področju raziskav in tehnološkega razvoja: Analiza in monitoring programov političnih strank''
  Entelehia – Agencija za strokovno podporo javnim politikam
11.45-12.15 Diskusija
12.15 Zaključek posveta
12.15-13.00 Pogostitev v 2. preddverju Cankarjevega doma
13.00-13.45 Novinarska konferenca