Dogodki

Posvet Ženske v znanosti

7. marec 2007

7. marca 2007 se je v prostorih hotela Slon odvijal posvet Ženske v znanosti in raziskovanju. Svoje prispevke na to temo so predstavili: dr. Andreja Umek Venturini (Komisija za ženske v znanosti), Marjutka Hafner (Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO), dr. Dunja Mladenić (Institut Jožef Stefan), dr. Maca Jogan (FDV) in dr. Stojan Sorčan (ARRS).

Gre za tematiko, ki se je z vprašanji o moški pristranskosti v znanosti začela konec 20. stoletja predvsem na pobudo znanstvenic. Premiki v smeri izenačevanja položaja spolov na področju znanosti so se začeli, ko se je pojavilo zadostno število žensk, ki so smele vstopiti v univerzitetno izobraževanje in raziskovalno dejavnost. Vstop na univerze jim je bil v Evropi dovoljen v drugi polovici 19. stoletja. Presoja znanstvenih dognanj in konkretnih razmer znotraj področja znanosti je vodila do razkrivanja različnih, bolj ali manj prikritih oblik diskriminacije žensk na tem področju.

Pomembnost spola na vseh področjih seveda presega gole (vidne) sistemske neenakosti. Spol je namreč poleg rase, razreda in seksualnosti eden izmed nosilnih temeljev, na katerih se oblikuje družbena, politična, ideološka in pojmovna struktura kulture. Prav zato izenačevanje možnosti spolov v družbi pomeni vzpostavitev razmer, kjer oba spola lahko delujeta enakovredno. Smeri takega razvoja so znane predvsem iz primerov skandinavskih držav, poleg tega se za uveljavljanje principa enakih možnosti spolov s posebnimi programi zavzema Evropska komisija.

Ključnega pomena pri oblikovanju spolno enakopravne družbe je ozaveščanje ter kot del tega javna razprava.

Več o temi Ženske v znanosti si lahko ogledate na spletni strani Urada za enake možnosti na http://www.uem.gov.si/. O prispevkih na posvetu si lahko preberete na http://www.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/tematski_posveti/zenske_v_znanosti_in_raziskovanju/zenske_v_znanosti_in_raziskovanju/.