Dogodki

HEVREKA!06

Cankarjev dom v Ljubljani
24. - 26. oktober 2006

HEVREKA!06 bo, kot osrednja slovenska prireditev na področju inovativnosti, predstavila dosežke in rezultate raziskovalno-razvojnih projektov, programe in politike za razvoj inovativnosti ter podporna okolja in organizacije, ki sodelujejo v razvojnih procesih. Na prireditvi bodo sodelovali ključni predstavniki slovenske države, gospodarstva in civilne družbe, ki tvorijo temelje razvoja podjetniške inovativnosti.

ARRS, kot soorganizator prireditve, bo razglasila in predstavila 17 najboljših raziskovalnih programov v letu 2005 in razstavila rezultate nekaj najbolj inovativnih dosežkov slovenskih znanstvenikov.

Hevreka!06 bo namenjena vsej strokovni in splošni javnosti, ki v inovativnosti vidijo pot k uveljavitvi na znanju temelječe družbe.