Dogodki

Mednarodna konferenca »Prestrukturiranje velikih stanovanjskih sosesk«

Ljubljana
19. in 21. maj 2005

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v sodelovanju z Univerzo v Utrechtu ter v okviru projekta RESTATE – Prestrukturiranje velikih sosesk" iz 5. Okvirnega programa EU pripravil mednarodno konferenco, ki je potekala od 19. do 21. maja v Ljubljani. Slovenske in mednarodne strokovnjake s področja urbanizma sta pozdravila dr. Janez Podobnik, Minister za okolje in prostor Republike Slovenije, in dr. Franci Demšar, direktor ARRS, ki je v nagovoru udeležencem konference posebej poudaril dober model in način organiziranja raziskave prestrukturiranja velikih sosesk in v njem prenos teoretičnega znanja v prakso političnega odločanja.

Mednarodna konferenca se je v razpravah dotaknila predvsem razmer v velikih stanovanjskih soseskah, ki so bile zgrajene po 2. svetovni vojni, načrtov za preprečevanje negativnih učinkov in doseganja kakovosti življenja v njih.

Pozdravni govor direktorja ARRS dr. Francija Demšarja na konferenci "Prestrukturiranje velikih stanovanjskih sosesk"

Priloga: