Agencija

Občasna strokovna telesa

Občasna strokovna telesa

Arhiv

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij

Znanstveni svet agencije je na seji 14. 9. 2020 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Božidar Šarler – predsednik,
 • dr. Dušanka Mičetić Turk – namestnica predsednika,
 • dr. Andreja Šarlah – članica,
 • dr. Ljubica Marjanovič Umek – članica.


Strokovno telo za raziskovalno opremo

Znanstveni svet agencije je na seji dne 29. 6. 2020 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor (biotehnika) – predsednik,
 • dr. Jože Flašker (tehnika) – namestnik predsednika,
 • dr. Janez Seliger (naravoslovje),
 • dr. Črt Marinček (medicina),
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje),
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika).


Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 26. 5. 2020 in dne 1. 6. 2020 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Marija Pfeifer (tematika A) - predsednica,
 • dr. Matjaž Zorko (tematika B),
 • dr. Stanislav Kovačič (tematika C),
 • dr. Matjaž Klemenčič (tematika D) – namestnik predsednice,
 • dr. Janez Kranjc (tematika E).

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023

Znanstveni svet agencije je na seji dne 16. 12. 2019 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Robert Dominko (TEHNIKA - Materiali) – predsednik,
 • dr. Primož Strojan (MEDICINA - Biomedicina) – namestnik predsednika,
 • dr. Mateja Gosar (NARAVOSLOVJE-Geologija - Krasoslovje) – član,
 • dr. Mitja Prelovšek (HUMANISTIKA-Geografija - Krasoslovje) – član.


Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Znanstveni svet agencije je na seji dne 20. 1. 2020 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

1. Naravoslovje

 • dr. Martin Čopič - predsednik
 • dr. Tomaž Šolmajer

2. Tehnika

 • dr. Majda Žigon
 • dr. Stanislav Kovačič

3. Medicina

 • dr. Stanka Lotrič Furlan
 • dr. Marija Pfeifer – namestnica predsednika

4. Biotehnika

 • dr. Branka Javornik
 • dr. Franc Pohleven

5. Družboslovje

 • dr. Sonja Drobnič
 • dr. Franjo Štiblar

6. Humanistika

 • dr. Janez Juhant
 • dr. Aleksander Lorenčič


Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam v letu 2020

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 3. 2. 2020 in dne 17. 2. 2020 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Borut Juvanec – predsednik (družboslovje),
 • dr. Marjeta Černič – namestnica predsednika (biotehnika),
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje),
 • dr. Jože Flašker (tehnika),
 • dr. Črt Marinček (medicina),
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika).
   

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020 letu 2020

Znanstveni svet agencije je na seji dne 18. 11. 2019 imenoval predsednika, namestnika predsednika in članico občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Robert Veberič (biotehnika) – predsednik,
 • dr. Robert Dominko (tehnika) – namestnik predsednika,
 • dr. Dragica Haramija (humanistika) – članica.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Znanstveni svet agencije je na seji dne 15. 4. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člana občasnega strokovnega telesa:

 • dr. Matevž Dular (tehnika) – predsednik,
 • dr. Renata Salecl (družboslovje) - namestnica predsednika,
 • dr. Tomaž Prosen (naravoslovje) – član.

 

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v letu 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 18. 3. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Janez Kranjc (družboslovje) - predsednik
 • dr. Ana Plemenitaš (naravoslovje) – namestnica predsednika
 • dr. Tomaž Prosen (naravoslovje)
 • dr. Mitja Kaligarič (naravoslovje)
 • dr. Peter Krajnc (naravoslovje)
 • dr. Maja Leitgeb (tehnika)
 • dr. Matej Vesenjak (tehnika)
 • dr. Ivan Bratko (tehnika)
 • dr. Matjaž Panjan (tehnika)
 • dr. Janez Krč (tehnika)
 • dr. Nataša Bratina (medicina)
 • dr. Marko Kreft (medicina)
 • dr. Miha Žargi (medicina)
 • dr. Branka Javornik (biotehnika)
 • dr. Aleš Gregorc (biotehnika)
 • dr. Marina Lukšič Hacin (družboslovje)
 • dr. Aleksander Aristovnik (družboslovje)
 • dr. Andreja Istenič Starčič (družboslovje)
 • dr. Tomaž Toporišič (humanistika)
 • dr. Matjaž Klemenčič (humanistika)
 • dr. Jožica Škofic (humanistika)
   

Strokovno telo za preverjanje ustreznosti prijav pri Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. 2. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Tomaž Toporišič (kulturologija) – predsednik
 • dr. Maja Leitgeb (kemijsko inženirstvo) – namestnica predsednika
 • dr. Valerij Romanovskij (matematika)
 • dr. Tomaž Mertelj (fizika)
 • dr. Darja Žgur Bertok (biokemija in molekularna biologija)
 • dr. Marko Gerbec (kemija)
 • dr. Leon Cizelj (energetika)
 • dr. Franc Zupanič (materiali)
 • dr. Janez Grum (proizvodne tehnologije in sistemi)
 • dr. Franc Solina (računalništvo in informatika)
 • dr. Franc Strle (mikrobiologija in imunologija)
 • dr. Bojan Vrtovec (nevrobiologija)
 • dr. Mara Bresjanac (nevrobiologija)
 • dr. Marjeta Černič (gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo)
 • dr. Dejan Škorjanc (živalska produkcija in predelava)
 • dr. Borut Bohanec (biotehnologija)
 • dr. Mitja Sardoč (vzgoja in izobraževanje)
 • dr. Branko Lobnikar (upravne in organizacijske vede)
 • dr. Ljubica Marjanovič-Umek (psihologija)
 • dr. Tamara Griesser Pečar (zgodovinopisje)
 • dr. Irena Stramljič Breznik (jezikoslovje)
 • dr. Darko Štrajn (filozofija)

 

Strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. septembra 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Primož Južnič - predsednik,
 • mag. Dragotin Kardoš - namestnik predsednika,
 • dr. Luka Šušteršič (naravoslovje),
 • mag. Dunja Legat (tehnika),
 • David Ožura (medicina),
 • dr. Tomaž Bartol (biotehnika),
 • mag. Janez Jug (družboslovje),
 • Peter Čerče (humanistika),
 • Irena Sešek (NUK),
 • mag. Davor Šoštarič (IZUM).

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 – 2020

Znanstveni svet agencije je na seji dne 14. 5. 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor - predsednik
 • dr. Venčeslav Kaučič – namestnik predsednika
 • dr. Janez Stepišnik
 • dr. Jože Flašker
 • dr. Božidar Slapšak

 

Strokovno telo za vodenje ocenjevalnega postopka v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 2. 2018 imenoval predsednico, namestnico predsednice  in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Maja Žumer (družboslovje) - predsednica
 • dr. Dragica Haramija (humanistika) – namestnica predsednice
 • dr. Domen Leštan (naravoslovje)
 • dr. Maja Leitgeb (tehnika)
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš (medicina)
 • dr. Ivan Kreft (biotehnika)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav infrastrukturnih programov

Znanstveni svet agencije je na seji 11. 12. 2017 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Peter Glavič - predsednik,
 • dr. Andrej Kranjc – namestnik predsednika,
 • dr. Janez Stepišnik - član,
 • dr. Marjeta Šentjurc - članica.


Strokovno telo za osrednje specializirane informacijske centre (OSIC)

Znanstveni svet agencije je na sejah 11. 12. 2017 in 8. 1. 2018 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Meta Virant Doberlet (biotehnika) - predsednica,
 • dr. Primož Južnič (družboslovje) - namestnik predsednice,
 • dr. Leon Cizelj (tehnika) - član,
 • dr. Mitja Košnik (medicina) – član,
 • dr. Matej Brešar (naravoslovje) – član,
 • dr. Vladimir Drozg (humanistika) – član in
 • Davor Šoštarič – predstavnik IZUM-a.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na razpise za tuje štipendije

Znanstveni svet agencije je na seji 19.6.2017 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Zdravko Kutnjak (naravoslovje) - predsednik,
 • dr. Barbara Malič (tehnika) - namestnica predsednika,
 • dr. Jadranka Buturović-Ponikvar (medicina) - članica,
 • dr. Ivan Kreft (biotehnika) - član,
 • dr. Ivan Čuk (družboslovje) - član,
 • dr. Maja Godina Golija (humanistika) - članica,
 • dr. Jurij Lah (interdisciplinarne raziskave) - član.

Mandat strokovnega telesa je pet let.

 
 
Strokovno telo za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na Javni poziv za sofinanciranje prevodov v angleški jezik in izdajo prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v e-založbi v letu 2014

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 5. 2014 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Jure Zupan – predsednik
 • dr. Natalia Kaloh Vid – namestnica predsednika
 • dr. Miha Kovač

 

Strokovno telo za znanstvene sestanke

Znanstveni svet agencije je imenoval predsednika, namestnika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Blaž Rozman (medicina) – predsednik,
 • dr. Rudi Kotnik (humanistika),
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje) - namestnik,
 • dr. Metka Filipič (interdisciplinarno),
 • dr. Peter Raspor (biotehnika),
 • dr. Ferdinand Gubina (tehnika),
 • dr. Marko Polič (družboslovje)