Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Agencija > Ekspertni sistem > Občasna strokovna telesa
Agencija
Občasna strokovna telesa
Občasna strokovna telesa
Arhiv

Strokovno telo za raziskovalno opremo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18)

Znanstveni svet agencije je na seji dne 3. 7. 2019 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor (biotehnika) – predsednik,
 • dr. Jože Flašker (tehnika) – namestnik predsednika,
 • dr. Janez Seliger (naravoslovje),
 • dr. Katja Breskvar (medicina),
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje),
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika).

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Znanstveni svet agencije je na seji dne 15. 4. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člana občasnega strokovnega telesa:

 • dr. Matevž Dular (tehnika) – predsednik,
 • dr. Renata Salecl (družboslovje) - namestnica predsednika,
 • dr. Tomaž Prosen (naravoslovje) – član.

 

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v letu 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 18. 3. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Janez Kranjc (družboslovje) - predsednik
 • dr. Ana Plemenitaš (naravoslovje) – namestnica predsednika
 • dr. Tomaž Prosen (naravoslovje)
 • dr. Mitja Kaligarič (naravoslovje)
 • dr. Peter Krajnc (naravoslovje)
 • dr. Maja Leitgeb (tehnika)
 • dr. Matej Vesenjak (tehnika)
 • dr. Ivan Bratko (tehnika)
 • dr. Matjaž Panjan (tehnika)
 • dr. Janez Krč (tehnika)
 • dr. Nataša Bratina (medicina)
 • dr. Marko Kreft (medicina)
 • dr. Miha Žargi (medicina)
 • dr. Branka Javornik (biotehnika)
 • dr. Aleš Gregorc (biotehnika)
 • dr. Marina Lukšič Hacin (družboslovje)
 • dr. Aleksander Aristovnik (družboslovje)
 • dr. Andreja Istenič Starčič (družboslovje)
 • dr. Tomaž Toporišič (humanistika)
 • dr. Matjaž Klemenčič (humanistika)
 • dr. Jožica Škofic (humanistika)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. 2. 2019 imenoval predsednico, namestnico predsedenice in članico občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Maja Bučar (družboslovje) – predsednica
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš (medicina) – namestnica predsednice
 • dr. Dragica Haramija (humanistika)

 

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam v letu 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. 2. 2019 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Marjeta Černič (biotehnika) – predsednica
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje) – namestnik predsednice
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje)
 • dr. Jože Flašker (tehnika)
 • dr. Živa Novak Antolič (medicina)
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika).

 

Strokovno telo za preverjanje ustreznosti prijav pri Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. 2. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Tomaž Toporišič (kulturologija) – predsednik
 • dr. Maja Leitgeb (kemijsko inženirstvo) – namestnica predsednika
 • dr. Valerij Romanovskij (matematika)
 • dr. Tomaž Mertelj (fizika)
 • dr. Darja Žgur Bertok (biokemija in molekularna biologija)
 • dr. Marko Gerbec (kemija)
 • dr. Leon Cizelj (energetika)
 • dr. Franc Zupanič (materiali)
 • dr. Janez Grum (proizvodne tehnologije in sistemi)
 • dr. Franc Solina (računalništvo in informatika)
 • dr. Franc Strle (mikrobiologija in imunologija)
 • dr. Bojan Vrtovec (nevrobiologija)
 • dr. Mara Bresjanac (nevrobiologija)
 • dr. Marjeta Černič (gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo)
 • dr. Dejan Škorjanc (živalska produkcija in predelava)
 • dr. Borut Bohanec (biotehnologija)
 • dr. Mitja Sardoč (vzgoja in izobraževanje)
 • dr. Branko Lobnikar (upravne in organizacijske vede)
 • dr. Ljubica Marjanovič-Umek (psihologija)
 • dr. Tamara Griesser Pečar (zgodovinopisje)
 • dr. Irena Stramljič Breznik (jezikoslovje)
 • dr. Darko Štrajn (filozofija)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 22. 10. 2018 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Majda Žigon – predsednica (tehnika)
 • dr. Boris Pihlar – namestnik predsednice (naravoslovje)
 • dr. Janez Seliger (naravoslovje)
 • dr. Jože Flašker (tehnika)
 • dr. Katja Breskvar (medicina)
 • dr. Nina Gale (medicina)
 • dr. Urška Vrhovšek (biotehnika)
 • dr. Jožefa Friedrich (biotehnika)
 • dr. Sonja Drobnič (družboslovje)
 • dr. Janez Kranjc (družboslovje)
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika)
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika)

 

Strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. septembra 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Primož Južnič - predsednik,
 • mag. Dragotin Kardoš - namestnik predsednika,
 • dr. Luka Šušteršič (naravoslovje),
 • mag. Dunja Legat (tehnika),
 • David Ožura (medicina),
 • dr. Tomaž Bartol (biotehnika),
 • mag. Janez Jug (družboslovje),
 • Peter Čerče (humanistika),
 • Irena Sešek (NUK),
 • mag. Davor Šoštarič (IZUM).

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 – 2020

Znanstveni svet agencije je na seji dne 14. 5. 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor - predsednik
 • dr. Venčeslav Kaučič – namestnik predsednika
 • dr. Janez Stepišnik
 • dr. Jože Flašker
 • dr. Božidar Slapšak

 

Strokovno telo za vodenje ocenjevalnega postopka v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 2. 2018 imenoval predsednico, namestnico predsednice  in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Maja Žumer (družboslovje) - predsednica
 • dr. Dragica Haramija (humanistika) – namestnica predsednice
 • dr. Domen Leštan (naravoslovje)
 • dr. Maja Leitgeb (tehnika)
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš (medicina)
 • dr. Ivan Kreft (biotehnika)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav infrastrukturnih programov

Znanstveni svet agencije je na seji 11. 12. 2017 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Peter Glavič - predsednik,
 • dr. Andrej Kranjc – namestnik predsednika,
 • dr. Janez Stepišnik - član,
 • dr. Marjeta Šentjurc - članica.


Strokovno telo za osrednje specializirane informacijske centre (OSIC)

Znanstveni svet agencije je na sejah 11. 12. 2017 in 8. 1. 2018 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Meta Virant Doberlet (biotehnika) - predsednica,
 • dr. Primož Južnič (družboslovje) - namestnik predsednice,
 • dr. Leon Cizelj (tehnika) - član,
 • dr. Mitja Košnik (medicina) – član,
 • dr. Matej Brešar (naravoslovje) – član,
 • dr. Vladimir Drozg (humanistika) – član in
 • Davor Šoštarič – predstavnik IZUM-a.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na razpise za tuje štipendije

Znanstveni svet agencije je na seji 19.6.2017 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Zdravko Kutnjak (naravoslovje) - predsednik,
 • dr. Barbara Malič (tehnika) - namestnica predsednika,
 • dr. Jadranka Buturović-Ponikvar (medicina) - članica,
 • dr. Ivan Kreft (biotehnika) - član,
 • dr. Ivan Čuk (družboslovje) - član,
 • dr. Maja Godina Golija (humanistika) - članica,
 • dr. Jurij Lah (interdisciplinarne raziskave) - član.

Mandat strokovnega telesa je pet let.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 1. 2015 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Gorazd Planinšič – predsednik,
 • dr. Božidar Šarler – namestnik predsednika,
 • dr. Matija Gogala – član,
 • dr. Dušanka Micetić Turk – članica.

 
Strokovno telo za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na Javni poziv za sofinanciranje prevodov v angleški jezik in izdajo prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v e-založbi v letu 2014

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 5. 2014 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Jure Zupan – predsednik
 • dr. Natalia Kaloh Vid – namestnica predsednika
 • dr. Miha Kovač

 

Strokovno telo za znanstvene sestanke

Znanstveni svet agencije je imenoval predsednika, namestnika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Blaž Rozman (medicina) – predsednik,
 • dr. Rudi Kotnik (humanistika),
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje) - namestnik,
 • dr. Metka Filipič (interdisciplinarno),
 • dr. Peter Raspor (biotehnika),
 • dr. Ferdinand Gubina (tehnika),
 • dr. Marko Polič (družboslovje)
Stran ureja: Stojan Pečlin Zadnja sprememba: 26.07.2019