Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Agencija > Komisije
Agencija
Komisije - arhiv
Komisije

Strokovna komisija za vpis v register zasebnih raziskovalcev

predsednik:

 • dr. Venčeslav Kaučič

člani:

 • mag. Jorg Hodalič
 • Ida Praček
 • dr. Tomaž Boh
 • Marija Žvar
 • Sonja Štamcar Jalovec
 • Jasna Zelenik

Komisijo je imenoval direktor ARRS s sklepom št. 013-26/2006-6 za čas od 01.10.2009 do preklica.
 

Strokovna komisije za vpis v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti

predsednik:

 • dr. Venčeslav Kaučič

člani:

 • mag. Jorg Hodalič
 • Ida Praček
 • dr. Tomaž Boh
 • Marija Žvar
 • Sonja Štamcar Jalovec
 • Jasna Zelenik

Komisijo je imenoval direktor ARRS s sklepom št. 013-25/2006-6 za čas od 01.10.2009 do preklica.
 

Komisija za določitev kategorije raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov

predsednik:

 • mag. Stojan Pečlin

člani:

 • Mateja Gašpirc
 • Marko Belavič

Komisijo je imenoval direktor ARRS s sklepom št. 013-15/2009-1 za čas od 08.10.2009 do preklica.
 

Komisija za ocenjevanje prijav za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008

predsednica:

 • dr. Irena Drevenšek-Olenik, imenovana dne 07.06.2007 do zaključka naloge

člani:

 • dr. Urban Šilc, imenovan dne 07.06.2007 do zaključka naloge
 • dr. Andrej Brodnik, imenovan dne 07.06.2007 do zaključka naloge
 • dr. Tina Zavašnik Bergant, imenovana dne 07.06.2007 do zaključka naloge
 • dr. Mojca Ramšak, imenovana dne 07.06.2007 do zaključka naloge

Komisijo je imenoval direktor ARRS s sklepom št. 430-38/2007-7.
 

Strokovna komisija za vpis v register zasebnih raziskovalcev

predsednik:

 • dr. Peter Venturini, Kemijski inštitut, Ljubljana, imenovan z dne 1. 4. 2005 do preklica

člani:

 • mag. Jorg Hodalič,  E-net, d. o. o., Ljubljana, imenovan z dne 1. 4. 2005 do preklica 
 • mag. Margareta Pečaver, TIA, Ljubljana, imenovana za obdobje od 1. 12. 2005 do 1. 12. 2006
 • dr. Stojan Sorčan, ARRS, Ljubljana, imenovan z dne 1. 4. 2005 do preklica
 • Marica Žvar, ARRS, Ljubljana, imenovana z dne 1. 4. 2005 do preklica
 • Sonja Štamcar Jalovec, ARRS, Ljubljana, imenovana z dne 1. 4. 2005 do preklica
 • Polona Novak, ARRS, Ljubljana, imenovana z dne 1. 4. 2005 do preklica
     

Strokovna komisije za vpis v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti

predsednik:

 • dr. Peter Venturini, Kemijski inštitut, Ljubljana, imenovan z dne 1. 4. 2005 do preklica

člani:

 • mag. Jorg Hodalič, E-net, d. o. o., Ljubljana, imenovan z dne 1. 4. 2005 do preklica
 • mag. Margareta Pečaver, TIA, Ljubljana, imenovana za obdobje od 1. 12. 2005 do 1. 12. 2006
 • dr. Stojan Sorčan,  ARRS, Ljubljana, imenovan z dne 1. 4. 2005 do preklica
 • Marica Žvar,  ARRS, Ljubljana, imenovana z dne 1. 4. 2005 do preklica
 • Sonja Štamcar Jalovec, ARRS, Ljubljana, imenovana z dne 1. 4. 2005 do preklica
 • Polona Novak, ARRS, Ljubljana, imenovana z dne 1. 4. 2005 do preklica
    

Delovna skupina za obravnavanje dopolnjenih vlog za dodelitev ustanoviteljskih obveznosti za leto 2006

 • Mojca Kastelc Selan, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Simon Ošo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • mag. Stojan Pečlin, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Delovno skupino imenuje direktor ARRS za določen čas, in sicer do zaključka naloge, za katero je imenovana.
 

Komisija za določitev kategorije raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov

predsednik:

 • dr. Stojan Sorčan, imenovan z dne 28.01.2005 do zaključka naloge

člani:

 • Marija Jelka Bertoncelj, imenovana z dne 28.01.2005 do zaključka naloge
 • Marko Belavič, imenovan z dne 28.01.2005 do zaključka naloge

Komisijo je imenoval direktor ARRS s sklepom št. 108-24/2005/1.

Stran ureja: Katarina Hren Zadnja sprememba: 23.10.2009