Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022)

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S) (https://www.scienceeurope.org/coalition-s/)

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v odprtem dostopu, plačilo teh stroškov (stroški APC) pa je bilo izvedeno med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022. Znanstvene objave so morale biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A' glede na seznam BIBLIO-A z dne 10. 9. 2022 in izpolnjevati ostale razpisne pogoje.

Odobrene so bile prijave, ki so bile formalno popolne in so izpolnjevale vse razpisne pogoje, ob upoštevanju določila razpisa, da se vrednost povračila za posamezno objavo proporcionalno zniža glede na razpisana sredstva in vrednosti vseh prejetih prijav v primeru, ko je vsota zneskov vseh prijav višja od razpisanih sredstev javnega razpisa.

 

Priloga: 

  • Seznam odobrenih prijav na Javnem razpisu za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022):