Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat postopka o ugovoru zoper Obvestilo o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 – razpis v letu 2011 (druga faza ocenjevanja)

Upravni odbor agencije je na 2. redni seji dne 11. 3. 2013 in na 1. izredni seji dne 22. 5. 2013 na podlagi 29. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), odločal o ugovorih zoper Obvestilo o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 – razpis v letu 2011 (druga faza ocenjevanja). Za vsak obravnavani ugovor je agencija izdala individualni sklep z obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu.

Priloga: