Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2021)

Razpis

Vprašanja - splošno:

  1. V 9. točki javnega razpisa je opredeljen način, oblika in rok za predložitev prijave (v tiskani in elektronski obliki). Kako mora biti podpisana prijava, poslana v tiskani obliki.

    Prijava, poslana v tiskani obliki, mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje projekta/programa.